Samarbejder og netværk

Samarbejder og netværk
LightSpot er det foreløbige resultat af et forskningsprojekt, som udføres af Arkitektskolen Aarhus i samarbejde med Kollision , out-sider, Mads Walberg , Aarhus Kommune, Martin Professional og er støttet af Realdania. Ideen med LightSpot er at skabe en række byrumsmøbler, der kan interagere med...
Vi sætter pris på et godt netværk: Hos os er det vigtigt at vi løbende udvider vores netværk. Dermed bliver vi løbende inspireret og lærer af andre organisationer. Vi deltager løbende i diverse...
"Vinterbyer" er et tværorganisatorisk projekt i samarbejde med arkitektfirmaet Open Air Neighborhood . Alle designer, udvikler og tænker vore byrum til 3 årstider – og glemmer vinteren, som udgør ¼...
ORB er frugten af UrbanBotics - et to-årigt samarbejde mellem kunstnere og teknikere. Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi har støttet projektet med det formål at integrere performativt...
Gennem flere år har out-sider udviklet på verdens første og bedste solcelledrevne LED-lys til integrering i byrumsmøbler og inventar. Dansk Energi / ElForsk har støttet os og vore partnere i...
Vi er aktiv partner og teknisk koordinator i det 4 årige innovationsprojekt indenfor lys og belysning i DK, støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Målet er flere danske arbejdspladser og...
I samarbejde med CITITEK designer og konceptionerer vi elementer til markering af cykelstier. Pilotprojektet projekteres til Seattle.
Børn og unge spiller en stadig større rolle i samfundet. De er i højere grad blevet selvstændige forbrugere og får lov til at bestemme. Projektet ”Børn i bycentrum” har kørt siden januar 2011, hvor...